Όροι χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το www.sdral.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου του καταστήματος ΣΔΡΑΛ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (με ΑΦΜ: 094366507, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και Γ.Ε.ΜΗ.:030383429000 ) που εδρεύει στα Ιωάννινα, στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500, στην Ελλάδα, και στο εξής θα ονομάζεται για λόγους συντομίας ΣΔΡΑΛ Α.Ε..

Μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του www.sdral.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση / αγορά των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sdral.gr  

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.sdral.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.sdral.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσης ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει καθώς οι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν λειτουργούν αναδρομικά.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.sdral.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sdral.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sdral.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες / περιγραφές, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) όπως έχουν, εκτός των προϊόντων που εισάγει ή εμπορεύεται από άλλους προμηθευτές, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε ελλείψεις του εκάστοτε προμηθευτή (π.χ. συγκεκριμένο σχέδιο από καρέκλα)

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα  ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του www.sdral.gr στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα www.sdral.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΣΔΡΑΛ Α.Ε.. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΣΔΡΑΛ Α.Ε. ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. ή και του www.sdral.gr ή και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.sdral.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.sdral.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το διαδικτυακό τόπο της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύνανται να προκαλέσουν βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το www.sdral.gr τα προϊόντα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα ‘βήματα’ που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα πρέπει να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την εταιρεία μας. Απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, πόλη και διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρεία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Επίσης ευθύνεστε για την ορθότητα και την νομιμότητα των ως άνω στοιχείων σας τα οποία η εταιρεία μας τα γνωρίζει μόνον κατά δήλωσή σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν προβαίνετε σε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου ( ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες, ενώ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της διενέργειας συναλλαγών με το www.sdral.gr και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία ΣΔΡΑΛ Α.Ε., ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την προηγουμένη συγκατάθεση του χρήση. Η εταιρεία ΣΔΡΑΛ Α.Ε. με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Όταν αποστέλλεται ένα αίτημα online, οι πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τις πληροφορίες και την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας, απόρρητη. Δεν παραχωρούμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και ενίοτε στις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας προσβάλει.

Τέτοιες ενέργειες καθίστανται επιτακτικές προκειμένου να:

 • προστατεύσουμε τα δικαιώματά και την περιουσία μας
 • προστατευθούμε ενάντια στην κακοπροαίρετη ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site της ΣΔΡΑΛ Α.Ε.
 • προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας
 • τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του GDPR.

Παρ’ όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. ενδέχεται να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους υποστήριξης πελατών της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, τότε καθίσταται αναγκαία η πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sdral.gr παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των προϊόντων μέσα από τις σχετικές διαθέσιμες μεθόδους αποστολής. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόντα που αυτός επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο αποστολής και πληρωμής τους.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι μεταβαλλόμενη διαρκώς και για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Πριν την επικύρωση της παραγγελίας η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας του καθώς και για το χρόνο κατασκευής τους ιδίως στις περιπτώσεις που πρόκειται για προϊόντα ελληνικής κατασκευής τη δεδομένη χρονική στιγμή της παραγγελίας. Η ενημέρωση γίνεται πριν ή και κατόπιν της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικώς από το αρμόδιο τμήμα πωλήσεων, είτε μέσω e-mail εάν η επικοινωνία με το πελάτη γίνεται μόνο μέσω e-mail. Αναφέρεται ρητά ότι η ενημέρωση αυτή δεν δεσμεύει την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού (ημερολογιακής απόστασης) της ενημέρωσης από εμάς μέχρι τη κατάθεση χρημάτων προς επικύρωση της παραγγελίας καλό είναι ο εκάστοτε πελάτης οφείλει να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο κατασκευής.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν ως τιμή Internet συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α 24% και είναι η τιμή που ισχύει για κάθε κωδικό προϊόντος ανά τεμάχιο. Η τιμή Internet ισχύει με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνει η παραγγελία είτε μέσω του site μας διαδικτυακά, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω του φυσικού καταστήματος της εταιρείας μας. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τα ίδια τα προϊόντα (πχ εξαρτήματα όπως πόμολα μπορεί να διαφέρουν από τα εικονιζόμενα). Οι διαστάσεις των προϊόντων αναγράφονται κατά δήλωση του κατασκευαστή και μόνο για λόγους ενημέρωσης. Ειδικά τα χρώματα των προϊόντων μας μπορεί να διαφέρουν από τα χρώματα των φωτογραφιών λόγω ανάλυσης οθόνης ή εκτύπωσης.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας του προϊόντος που διατίθεται σε προσφορά, η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sdral.gr της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό. Προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι ενδέχεται κατόπιν της παραγγελίας και πληρωμής αυτής, να τροποποιηθεί το κοστολόγιο του προϊόντος με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή – κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί άμεσα από την εταιρεία προκειμένου να καταβάλλει τη χρηματική διαφορά και να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του, διαφορετικά δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης κατά τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο.

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη και απρόσμενες αναπροσαρμογές στην τιμολόγηση των προϊόντων εκ μέρους του προμηθευτή – κατασκευαστή κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος για τα οποία ο πελάτης θα ενημερωθεί πριν την επικύρωση της παραγγελίας. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία, σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, αλλά και περιγράφεται με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων.

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. συμπεριφερόμενη πάντα δυνάμει της αρχή της καλής πίστης και της ασφάλειας των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας για όλους τους κάτωθι περιγραφόμενους λόγους και δύναται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος παράτασης. Σας γνωστοποιούμε ότι μια παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Το προϊόν έχει καθυστερήσει να αποσταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «καθυστερήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν το υπολογίζουμε.
 • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών-αδειών ή λόγω κυβερνητικών ή νομοθετικών πράξεων καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Για καθένα από τους προαναφερθέντες λόγους (με εξαίρεση την τελευταία περίπτωση), η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. θα σας ενημερώσει άμεσα είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε τηλεφωνικώς και σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του υπό των συνθηκών αυτών, δύναται να υποβάλλει αίτημα υπαναχώρησης κατά τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο. Συνακόλουθα, η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα και ενέργειες που δεν ανήκουν στην «σφαίρα» της δικής της υπαιτιότητας και αντιθέτως προβαίνει σε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα προϊόντα παραδίδονται αμοντάριστα μέσα στην συσκευασία τους αφενός για να προστατεύονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους ώστε να φτάσουν ακέραια στην κατοχή σας και αφετέρου γιατί η μείωση του όγκου του προϊόντος θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εύκολη μεταφορά και το μεταφορικό κόστος του. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, στις συσκευασίες των προϊόντων θα βρείτε οδηγίες συναρμολόγησης (όπου αυτές διατίθενται από τον εκάστοτε κατασκευαστή) και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται, ενώ στα περισσότερα προϊόντα σας παρέχουμε επίσης και τα απαραίτητα εργαλεία που ενδέχεται να χρειαστείτε. Για οποιαδήποτε απορία έχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης ή το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.

Ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα εισαγωγής, η κείμενη νομοθεσία επιβάλει να παραλαμβάνονται από εμάς και να παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίες. Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά, έλλειψη τεμαχίων ή εξαρτημάτων όπως και ενδεχόμενη απόκλιση από τη περιγραφή του προϊόντος στο www.sdral.gr, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα επικοινωνώντας με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας ώστε να αποκαταστήσουμε τη ζημία και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας όσο το δυνατό πιο σύντομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αιτούμενοι ανταλλακτικά από τον εκάστοτε εισαγωγέα, θα σας τα αποστείλουμε στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας, ενώ θα σας ενημερώσουμε και για τον χρόνο παράδοσης που θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα μας υποδείξει ο προμηθευτής – κατασκευαστής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

1) Ο προμηθευτής είναι και ο κατασκευαστής καταναλωτικού προϊόντος, ο εισαγωγέας του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), καθώς και κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος, θέτοντας σε αυτό το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο. 

2) Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

3) Κατά την πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, ωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Η ενημέρωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με σχετική αναγραφή στο έντυπο οδηγιών χρήσης ή εγγύησης. Η απόδειξη της ενημέρωσης αυτής βαρύνει τον προμηθευτή. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, στο πλαίσιο της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, απευθείας στον καταναλωτή καταναλωτικά προϊόντα, υποχρεούται, με επιμέλειά του και χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, στην επισκευή του προϊόντος, εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχεται γι’ αυτό, συμβατικά ή από το νόμο. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται μεν εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται, όμως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προμήθεια ανταλλακτικών του.

4) Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι, τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. 

5) Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. 

6) Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη. Σε διαφορά η οποία απορρέει από την πώληση καταναλωτικών αγαθών και φέρεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο, εφαρμόζονται πάντοτε οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών κατά την έκταση που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή. 

7) Ο προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους και 

8) Παραίτηση, εκ των προτέρων, του καταναλωτή από τα δικαιώματα του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Η εγγύηση των προϊόντων και η χρονική διάρκειας τους καθορίζονται από τους εκάστοτε κατασκευαστές – εισαγωγείς και σας παρέχουμε την εν λόγω πληροφορία κατά την περιγραφή των προϊόντων. Βέβαια προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, η νομική εγγύηση ισχύει για δύο χρόνια σε όλη την ΕΕ, υπό ορισμένες όμως προϋποθέσεις. Η νομική εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που θεωρείται ότι υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης και έγιναν εμφανή μέσα στην επόμενη διετία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η επίμαχη περίοδος είναι οι έξι μήνες μετά την αγορά: i) Κάθε ελάττωμα που εμφανίζεται εντός εξαμήνου θεωρείται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προιον σας δωρεάν (ή να σας επιστρέψει τα χρήματα, αν είναι αδύνατη η επισκευή ή η αντικατάστασή του) ii) Μετά την πάροδο έξι μηνών, μπορείτε ακόμη να θεωρήσετε υπεύθυνο τον πωλητή για κάθε ελάττωμα που θα εμφανιστεί μέσα στη διετή περίοδο της εγγύησης. Αν όμως ο πωλητής αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς σας, πρέπει εσείς να μπορείτε να αποδείξετε ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης. 

Επίσης εγγύηση επί των στρωμάτων ισχύει μόνο με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και είναι η εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας όπως και όπου αναφέρεται στη περιγραφή των συγκεκριμένων προϊόντων στο www.sdral.gr της ΣΔΡΑΛ Α.Ε.. Όλα τα στρώματα εκπίπτουν του δικαιώματος επιστροφής στις περιπτώσεις που ανοιχθεί η συσκευασία τους ή απλώς χρησιμοποιηθούν. Επίσης, τα στρώματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε ειδικές διαστάσεις ή με ειδικές προδιαγραφές κατόπιν παραγγελίας δεν επιστρέφονται εάν δεν υπάρχει ελάττωμα στην κατασκευή τους.

Η οποιαδήποτε εγγύηση και το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φθοράς που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασμένη χρήση, χρήση καθαριστικών ή άλλων προϊόντων καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως εκτεταμένη έκθεση σε ήλιο, υγρασία κλπ.

Η ΣΔΡΑΛ Α.Ε. δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ως καταναλωτές είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι για: την επιλογή προϊόντος και για την καταλληλότητά που το προορίζεται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην «Καταχώρηση Παραγγελίας». Η κυριότητα επί του προϊόντος αποκτάται με την πλήρη εξόφληση και παράδοσή του. Κατά τη παραλαβή του προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να προβεί σε έλεγχο για τυχόν φθορές της συσκευασίας που συνεπάγεται της αποκλειστικής ευθύνης της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας και τούτο διότι σε περίπτωση υπογραφής και ανεπιφύλακτης παραλαβής της συσκευασίας από την μεταφορική εταιρεία, ουδεμία ζημία αναγνωρίζεται από εκείνη. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής διαπιστώσει φθορά στη συσκευασία υποχρεούται να μην την παραλάβει και να ενημερώσει προς τούτο την εταιρεία μας εγγράφως με e-mail ή τηλεφωνικώς. Οι φθορές των συσκευασιών είναι αποκλειστική ευθύνη των μεταφορικών εταιρειών καθώς το προϊόν δεν αποστέλλεται από την εταιρία μας αν δεν ελεγχθεί ως προς την συσκευασία του. 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα προϊόντα παραδίδονται αμοντάριστα μέσα στην συσκευασία τους αφενός για να προστατεύονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους ώστε να φτάσουν ακέραια στην κατοχή σας και αφετέρου γιατί η μείωση του όγκου του προϊόντος θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εύκολη μεταφορά και το μεταφορικό κόστος του.

Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά, έλλειψη τεμαχίων ή εξαρτημάτων όπως και ενδεχόμενη απόκλιση από τη περιγραφή του προϊόντος στο www.sdral.gr της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα επικοινωνώντας με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασης του με νέο ή το δικαίωμα της υπαναχώρησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από τότε που περιήλθε το προϊόν της κατοχής σας. Η επιστροφή των προϊόντων σας πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας. Εναλλακτικά, διατηρείται το δικαίωμα της υπαναχώρησης μέσω e-mail στο info@sdral.gr. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, στο 26510 57741 από σταθερό ή κινητό. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης τίθεται άρχεται από την ημερομηνία που μας το δηλώνετε.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τα παραστατικά και τα τιμολόγια εκδίδονται και τιμολογούνται σύμφωνα με τη κείμενη ελληνική νομοθεσία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ο καταναλωτής με αποκλειστική ευθύνη του κατά τη καταχώρηση της φόρμας της παραγγελίας του και κατά την επικύρωση αυτής. Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στις περιπτώσεις:

 1. 1. Που ο καταναλωτής καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας του και
 2. 2. Και δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία έκδοσης τιμολογίου αντί για δελτίο λιανικής, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τον καταναλωτή.

Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία για την έκδοση παραστατικών μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την επικύρωση της παραγγελίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι πριν την αποστολή των προϊόντων από εμάς.

Απαραίτητα στοιχεία κατά την αποστολή του email είναι να αναγράφονται σαφώς: επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και περιγραφή των προϊόντων που περιείχε η παραγγελία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου ή courier για την επικοινωνία με την ΣΔΡΑΛ Α.Ε., εάν υπάρξουν, όπως και για την αποστολή παραστατικών ή πάσης φύσεως βεβαιώσεων χρειαστεί ο πελάτης (π.χ. βεβαιώσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ) επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.sdral.gr της ΣΔΡΑΛ Α.Ε. εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Καλάθι Αγορών
 • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.